Thông báo


Giới thiệu
Trung Tâm Văn Lang

Thành phần nhân sự

Sinh hoạt học đường

Sinh hoạt cho thầy cô

Văn Lang và cộng đồng

Vài hình ảnh Văn Lang

Văn Phòng Online
Nội quy TTVN Văn Lang

Thời khóa biểu khóa học

Bản đồ trường

Hồ sơ Văn Lang

Diễn đàn Văn Lang

Tài liệu
Sách giáo khoa

Sách Việt Sử

Từ Điển

Tự Điển Hán Việt

Địa Lý Việt Nam

­Âm dương lịch

Sách Việt Sử
Những cuốn sách Việt Sử dưới đây được thâu lượm rải rác từ khắp nơi trên Internet. Nhận thấy rằng đây là những cuốn sách quý, rất khó tìm được nên chúng tôi xin mạn phép lấy về và tập trung tại đây để quý vị khỏi mất công tìm kiếm trên Internet.

Để xem và in được các sách sau đây, máy bạn cần phải có Acrobat Reader

(Thông báo: Tất cả các sách dưới đây đã được cập nhật (9/21/2001) để dùng Acrobat 5.0 và Unicode font)

  • Việt Nam Sử Lược
   Do học giả Trần Trọng Kim soạn thảo vào năm 1919. Trung tâm học liệu in lần thứ nhất vào năm 1971, nhóm Sách Việt chuyển sang ấn bản điện tử vào năm 1994.

  • Việt Sử Toàn Thư
   Do sử gia Phạm Văn Sơn soạn thảo vào năm 1960, hội chuyên gia Việt Nam chuyển sang ấn bản điện tử vào năm 1996.

  • Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu
   Do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn thảo vào khoảng đầu thế kỷ 20.
   Nhóm nghiên cứu sử địa dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1972.
   Nhóm bạn Lê Bắc, Doãn Vượng, Công Đệ chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.

  • Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục
   Do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn thảo khoảng năm 1856-1881. Viện Sử học dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1960. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Thanh Quyên chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.

  • Việt Sử Tiêu Án
   Do Ngô Thời Sỹ soạn thảo vào năm 1775. Hội Việt Nam Nghiên Cứu Liên Lạc Văn Hóa Á Châu dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1960. Nhóm bạn Lê Bắc, Doãn Vượng, Công Đệ chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.

  • Đại Việt Thông Sử
   Do Lê Quý Đôn soạn thảo vào năm 1759. Lê Mạnh Liêu dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1973. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.

  • Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
   Do nhiều sử gia nhà Trần và nhà Lê soạn thảo ra. Năm 1993, nhà XBKHXH ấn hành bản chữ Quốc Ngữ, dịch từ bản in năm Chính Hòa thứ 18 (1697).
   Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Hồng Ty và Nguyễn Quang Trung chuyển sang ấn bản điện tử năm 1999.

  • Lam Sơn Thực Lục
   Do Nguyễn Trãi soạn thảo, Lê Lợi đề tựa vào thế kỷ 15. Mạc Bảo Thần dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1944. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ, Tuyết Mai và Doãn Vượng chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.

  • Thiền Uyển Tập Anh
   Soạn thảo vào đời nhà Trần, khoảng thế kỷ 14. Sách viết về các thiền sư đời Lý, Trần, v.v... tuy nhiên lại cho biết rất nhiều dữ kiện lịch sử vào các thời kỳ đó. Lê Mạnh Thát dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1976. Lê Bắc chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.

  • An Nam Chí Lược
   Do Lê Tắc soạn thảo vào khoảng thế kỷ 14, Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam thuộc Viện Đại Học Huế dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1960. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ và Doãn Vượng chuyển sang ấn bản điện tử năm 2000.

  • Đại Việt Sử Lược
   Do một tác giả khuyết danh soạn thảo vào khoảng thế kỷ 14. Nguyễn Gia Tường dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1972. Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.


Để đóng góp ý kiến xây dựng vào bộ sưu tập sách sử của TTVN Văn Lang, xin mời quý bạn vào thăm: Diễn Đàn Việt Sử


Lưu Trữ - Trở lên trên       • Theme design © Sharondippity

Powered by: vBulletin Version 3.7.4 & Logician's WebTemplates v.3.7.00
vBulletin Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.