Thông báo


Giới thiệu
Trung Tâm Văn Lang

Thành phần nhân sự

Sinh hoạt học đường

Sinh hoạt cho thầy cô

Văn Lang và cộng đồng

Vài hình ảnh Văn Lang

Văn Phòng Online
Nội quy TTVN Văn Lang

Thời khóa biểu khóa học

Bản đồ trường

Hồ sơ Văn Lang

Diễn đàn Văn Lang

Tài liệu
Sách giáo khoa

Sách Việt Sử

Từ Điển

Tự Điển Hán Việt

Địa Lý Việt Nam

­Âm dương lịch

Tự Điển Hán Việt
alt="Your browser understands the <APPLET> tag but isn't running the applet, for some reason." Your browser is completely ignoring the <APPLET> tag!

Vài điều cần biết ...

• Cần có Java Run-Time. Lần đầu tiên, browser sẽ xin phép đặt Java Run-Time vào máy.

• Cần có kiểu chữ Arial Unicode MS (14Meg) để xem được chữ Hán & Việt.

• Muốn dùng tự điển offline, xin lấy HanViet.jar (bản 2005.1.22 - 977K) về máy.
  Mỗi khi muốn sử dụng, double-click vào HanViet.jar.


Lưu Trữ - Trở lên trên       • Theme design © Sharondippity

Powered by: vBulletin Version 3.7.4 & Logician's WebTemplates v.3.7.00
vBulletin Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.