Thông báo


Giới thiệu
Trung Tâm Văn Lang

Thành phần nhân sự

Sinh hoạt học đường

Sinh hoạt cho thầy cô

Văn Lang và cộng đồng

Vài hình ảnh Văn Lang

Văn Phòng Online
Nội quy TTVN Văn Lang

Thời khóa biểu khóa học

Bản đồ trường

Hồ sơ Văn Lang

Diễn đàn Văn Lang

Tài liệu
Sách giáo khoa

Sách Việt Sử

Từ Điển

Tự Điển Hán Việt

Địa Lý Việt Nam

­Âm dương lịch

Âm Dương Lịch Việt Nam
Đọc cách sách cổ sử của Việt Nam, ngày tháng trong đó ghi theo âm lịch, đôi khi người đọc có nhu cầu cần tra cứu, kiểm chứng các hiện tượng như nhật thực, nguyệt thực, tiết khí, v.v... Các hiện tượng trong quá khứ này đều đã được ghi chú và tính toán theo dương lịch và có thể tìm thấy nhiều nơi trên Internet như tại US Naval Observatory.

Khi biết rõ ngày âm lịch và ngày dương lịch tương ứng, ta có thể truy tìm được nhiều bí ẩn trong lịch sử, v.v... Như thắc mắc về Đồ cổ Hội An là một thí dụ điển hình trong việc dùng biến cố nhật thực để xác định niên đại của đồ cổ.

Nhận thức được sự chuyển đổi dương lịch sang âm lịch là một điều cần thiết, chúng tôi xin giới thiệu với quý bạn, nhu liệu "Âm Lịch Việt Nam", được anh Hồ Ngọc Đức thực hiện:

Your browser does not support Java applets.

Ghi chú:
- Xem Ho Ngoc Duc's Vietnamese lunar calendar để biết rõ thêm chi tiết.
- Nếu muốn chạy nhu liệu này offline, xin lấy lunar44.jar về, và double-click trên đó mỗi khi muốn chạy.


Lưu Trữ - Trở lên trên       • Theme design © Sharondippity

Powered by: vBulletin Version 3.7.4 & Logician's WebTemplates v.3.7.00
vBulletin Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.