TTVN Văn Lang - San Jose


Gia nhập vào diễn đàn của TTVN Văn Lang - San Jose
Quy định của TTVN Văn Lang - San Jose
Ðể xin gia nhập làm thành viên, bạn cần phải đồng ý với chúng tôi những quy định như sau:

Diễn đàn này chỉ dành riêng cho các thầy cô (đã hay đang giảng dạy), phụ huynh và học sinh của TTVN Văn Lang - San Jose. Do đó, trước khi gia nhập vào diễn đàn, quý vị cần phải chấp nhận những quy định sau:

  1. Đã đọc và chấp thuận Nội Quy của TTVN Văn Lang - San Jose.
  2. Tất cả bài viết nên được viết bằng tiếng Việt có dấu. Nên tránh viết tiếng Việt không dấu vì một số người không đọc được có thể hiểu lầm .
  3. Xin đừng bàn về những chủ đề dễ gây hiềm khích.
  4. Xin hãy cư xử hoà nhã, tôn trọng lẫn nhau.
  5. Tuân theo sự hướng dẫn của ban quản trị.
  6. Ban quản trị giành quyền xóa bỏ, sửa chữa, di chuyển các bài viết vì bất cứ lý do gì.
Nếu vi phạm quy định trên, quyền lợi thành viên của người vi phạm có thể sẽ bị xóa bỏ.
Ðây là một diễn đàn chung vì vậy chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của các thành viên đăng lên.Tất cả thời gian được tính theo GMT -8. Bây giờ là 11:58 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.