PDA

View Full Version : gop ý sách sách cap' 2


doanle88
09-24-2011, 08:35 PM
trang 3 của sách em thấy từ "li bể" sai rồi vì theo em được biết là "ly bể" chứ không phải là "li bể"